Tư vấn, thiết kế hệ thống lạnh

Tư vấn, thiết kế hệ thống lạnh:

          + Tư vấn thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

          + Tư vấn thiết kế và cung cấp giải pháp.

          + Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giải pháp xử lý sự cố.