Cung cấp thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp

Cung cấp thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp:

            + Cung cấp thiết bị lạnh chính hảng, mới 100%

            + Cung cấp thiết bị lạnh đã qua sử dụng.

            + Cung cấp thiết bị lạnh nhập khẩu đã qua sử dụng.

            + Tư vấn chọn thiết bị phù hợp và tiết kiệm.