Bảo trì và sửa chữa

Bảo trì và sửa chữa:

            + Bảo trì và sửa chữa hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp.