Thi công hệ thống lạnh

Thi công hệ thống lạnh:

            + Thi công hệ ống ga lạnh.

            + Thi công hệ thống ống thoát nước ngưng máy lạnh.

            + Thi công, lắp đặt thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp.