Tin tức

Thi công phòng sạch
Sửa chữa và thay thế hệ thống đường ống ga NH3 kho trữ thực phẩm
Thi công kho trữ tôm 200 tấn, tủ cấp đông 1000kg và băng chuyền IQF 750kg
Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy lạnh Panasonic
Bảo trì hệ thống ĐHKK
Cung cấp và thi công klắp đặt hệ thống ĐHKK
Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống ĐHKK
Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống ĐHKK